22marzec2018

Trzy edycje projektu Mapa Przemian

IMP logo 580x400

Projekt Mapa Przemian doczekał się trzech edycji. Zachęcamy do zapoznania się z ich opisem i efektami.

Interaktywna mapa przemian, 2012 r.

To trzecia edycja projektu dotyczącego zmian, jakie zachodzą w naszym kraju dzięki Funduszom Europejskim. Do tej pory uczniowie z całej Polski opisali, sfilmowali i sfotografowali setki inwestycji i projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Ich zadaniem konkursowym było znów przygotowanie blogów, z czego wielu z nich wywiązało się naprawdę profesjonalnie. Wszystkie blogi i filmy z trzech edycji projektu można zobaczyć na naszej Mapie Przemian

Tę edycję projektu wyróżnia NOWOCZESNY PAKIET MULTIMEDIALNY - przygotowany z myślą o nauczycielach, bogaty, bezpłatny i nowatorski zestaw narzędzi multimedialnych, pomocny w uatrakcyjnieniu zajęć, zobrazowaniu skali przemian naszego kraju dzięki Funduszom Europejskim. W skład pakietu wchodzi:

  • oprogramowanie na tablice interaktywne – składające się z 10 lekcji wykonanych w formie prezentacji multimedialnych, zawierających animacje, grafiki, lektora oraz teksty i różnego typu ćwiczenia interaktywne dotyczące tematyki projektu;
  • scenariusze lekcji – łącznie 15 scenariuszy: 5 dotyczących poszczególnych programów operacyjnych oraz pakiet 10 nowych scenariuszy na różne przedmioty (polski, historia, geografia) na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;
  • webquesty – zestaw 5 internetowych questów (zadań) wraz z przewodnikiem dla nauczyciela, jak użyć ich na lekcjach;
  • e-informator dla ucznia – napisany przystępnym językiem mini-przewodnik po tematyce projektu, do pobrania także na urządzenia mobilne;
  • gra internetowa „Podróże przez Fundusze” – dostępny on line quiz wiedzy o najważniejszych i najciekawszych projektach zrealizowanych z funduszy unijnych. 

Wszystkie materiały dostępne są na naszej stronie bezpłatnie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, pobrania i wykorzystania na zajęciach związanych z Unią Europejską - szczegóły w zakładce Dla nauczyciela

 

logo bmp

Fundusze dla Polski - Blogowa mapa przemian, 2011 r.

Konkurs „Blogowa mapa przemian” zakończył się wielkim sukcesem. Wzięło w nim udział ponad 430 blogerów z całej Polski, którzy poprowadzili w sumie 148 blogów. W projekt zaangażowało się 174 nauczycieli, którzy w swoich szkołach przeprowadzili zajęcia na temat Funduszy Europejskich łącznie dla 13 700 uczniów.

Uczniowie w swoich serwisach opisali, jak zmienił się ich region pod wpływem środków unijnych, pokazali skutki zrealizowanych projektów i reakcje mieszkańców swoich miejscowości wobec zachodzących przemian. Poprowadzili blogi kreatywnie i multimedialnie, poprzez posty, zdjęcia, filmy, podkasty i prezentacje, dając wyraz sprawnemu posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami i umiejętnością szukania informacji w internecie.

Laureaci, którzy zjawili się ze swymi nauczycielami w Warszawie 6 grudnia 2011r., otrzymali z rąk wiceministra pana Adama Zdziebło czeki i dyplomy oraz gratulacje za włożoną w tworzenie blogów pracę. Efekty można podziwiać na Mapie Przemian.

 

fmp logo miniFundusze dla Polski – Filmowa mapa przemian, 2010 r.

Celem pierwszej edycji projektu "Fundusze dla Polski - Filmowa mapa przemian", zorganizowanego przez Fundację Think!, było zachęcenie młodych ludzi, by przy pomocy telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych czy kamer cyfrowych uchwycili obraz ich świata zmieniającego się dzięki unijnym dotacjom.

Inicjatywa spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów. Zgłosiło się prawie 270 szkół, a w wielu z nich przeprowadzono zajęcia lekcyjne poświęcone poszczególnym programom operacyjnym i ich wpływowi na rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

Powstało ponad 230 filmów, którymi młodzi ludzie udokumentowali zmiany zachodzące w ich otoczeniu dzięki funduszom Unii Europejskiej. Można oglądać je na specjalnym kanale filmowym w YouTube - MapaPrzemian. 6 grudnia, podczas wielkiego finału konkursu „Fundusze dla Polski – Filmowa Mapa Przemian”, autorzy 11 najlepszych produkcji otrzymali nagrody o wartości prawie 17 tys. złotych.